Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Centrum Dziecka i Rodziny

W Centrum prowadzone są działania profilaktyczne i pomocowe w ramach programu FDN "Dobry Rodzic-Dobry Start" oraz znajduje się Dział Edukacji.

więcej

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman

Od 2008 roku, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Veluxa i współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Praga Południe, działania profilaktyczne i pomocowe adresowane do dzieci i ich rodziców prowadzone są na Pradze w nowej placówce - Centrum Dziecka i Rodziny, którego patronką jest Alina Margolis-Edelman – założycielka Fundacji Dzieci Niczyje.

 

W Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman realizowany jest program Dobry Rodzic – Dobry Start: profilaktyka krzywdzenia małych dzieci

Celem programu jest ochrona małych dzieci przed krzywdzeniem, poprzez wsparcie ich rodziców/opiekunów w umiejętności wychowywania bez przemocy. Rodzice dzieci w wieku 0-6 lat mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych i prawnych, warsztatów umiejętności rodzicielskich, grupy wsparcia oraz spotkań edukacyjnych. Działania podejmowane w ramach programu skierowane są również do profesjonalistów pracujących z rodzinami, a także do dzieci doświadczających różnych form krzywdzenia. 

Centrum Dziecka i Rodziny współpracuje z Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej - placówką powołaną przez Fundację Dzieci Niczyje w 2003 roku.